אוגוסט 29, 2016

גם בחיים משחקים במשחק "סולמות וחבלים"

מטאפורה לחיים הוא משחק הסולמות והחבלים. כללי המשחק הם: כאשר מגיע שחקן למשבצת שעליה מצויר סולם הוא עולה בסולם עד למשבצת שראש הסולם מגיע אליו. אם הוא מגיע למשבצת עליה מצויר חבל או ראש של נחש הוא יורד עד למשבצת בה נמצא תחתית, או זנבו של הנחש.
ההרגשה שעולים בסולם או יורדים בחבל עצומה. המטאפורה של המשחק לחיים היא ההשוואה של הסולמות והחבלים לעליות ולירידות.
בהרצאה נדון, נאתר ונבין כיצד החבלים והסולמות משפיעים על חיינו, והאם אנו יכולים גם לשנות לעיתים את כללי המשחק כדי שיתאימו לחיים שאנו רוצים לחיות .

 

לפרטים נוספים:   חדי:      054-4954456            hedy@slicha.com       www.myscala.co.il